Le Royal Méridien Abu Dhabi
Sheikh Khalifa Street PO Box 45505 · Abu Dhabi · United Arab Emirates · Phone: (971)(2) 674 2020